Du kan inte sätta in en ny fläkt utan att ta hänsyn till de krav som finns. Köksfläkten ingår i ett system för fastighetens centrala ventilation. Byter man till en icke godkänd fläkt påverkas alla lägenheter. Ta kontakt med styrelsen för mer information om du planerar att byta fläkt. Mer information finns här

Innehåll