Det finns flera stegar att låna i källarförrådet mellan port 76 och 78. Du bokar på en lista som sitter på dörren. Förrådet går att öppna med din hushållsnyckel. Tänk på att lämna tillbaka stegen så snart som möjligt.