Om du är intresserad kontakta vår valberedning via styrelsens brevlåda – port 80.