Pant hanteras av vår förvaltare och ska alltid skickas direkt dit. Vår förvaltare tar ut en pantförskrivningsavgift som du själv får betala. Underskrivna pantbrev och svarskuvert skickas till Hyresgruppen Fastum, box 904, 751 09 UPPSALA. Märk kuvertet med ”491”.