75 stycken varav 18 är sk. laddplatser samt 6 besöksparkeringsplatser.