Det finns fler olika nycklar som rör din lägenhet och de gemensamma utrymmena i brf. Ekparken. Till din lägenhet ska finnas nycklar till under- och överlås. Vid överlåtelser ska den frånträdande medlemmen lämna över samtliga nycklar och även informera den nya medlemmen hur många nycklar som är tillverkade. Övriga nycklar som behöves i föreningen är; Bokningsnyckeln till tvättstugan, nyckel till elskåpet vid p-plats (om man hyr p-plats).

Sedan är det en uppsättning av minst två stycken sk. hushållsnycklar som passar låsen till våra gemensamma utrymmen; Källarkorridorer, tvättstugorna och nyckelboxarna utanför bastu och lokal vid ingång 80. Se bild nedan. Dessa nycklar är märkta med ett nummer och blir du på något sätt av med nyckeln måste detta meddelas styrelsen omgående: info@ekparken.se 

.

Nya nycklar tillverkas av föreningens låssmed, Aspuddens lås i Västertorp.

För att få tillverka nya nycklar behöver du visa att du är medlem i föreningen, antingen via köpavtal eller medlemskapsdokumentet.

Alla kompletterande nycklar betalas av beställaren, alltså den enskilde medlemmen.