Föreningen har 6 stycken besöksplatser vid Långbrohallen.