Värdet står i meddelanderutan på månadsavin för januari.