22 september 2023

Mäklarinformation

Här hittar du som är mäklare information som brukar efterfrågas vid försäljningar av lägenheter i brf Ekparken, Långbroparken.
AVSNITT

Bostadsrättsföreningen Ekparken

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229)


Organisationsnummer:
799606-2111

Föreningen bildades år 2000

Fastighet / Byggnad / Mark

Fastighetens byggår: 1910, totalrenoverades av JM 2001–2002

Fastighetsbeteckning: STOCKHOLM STORA KVINNS 1

Föreningen äger fastighetens mark.

Postadress: Stora Kvinns väg XX, 125 59 Älvsjö

Bostadsadresser: Stora Kvinns väg 72, 74, 76, 78, 80, 82

Hiss finns i de portar där de finns fler än ett våningsplan: 74, 76, 78 och 80.

Föreningen består av 73 lägenheter om 1–5 rok

Lägenhetsfördelning (2000): 23 lgh om 1 rok 14 lgh om 2 rok 23 lgh om 3 rok 2 lgh om 5 rok.

Förråd: Varje lägenhet har ett (1) källarförråd, kö finns för extra förråd. Inga lediga förråd finns.

Tvättstuga: Föreningen har två tvättstugor med totalt fyra tvättmaskiner, två torktumlare, två torkskåp och två varmmanglar. Tidsbokning görs via tavla i anslutning till tvättstugan.

Föreningen är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret.

Gemensamma lokaler och anläggningar: Föreningen har en gemensamhetslokal samt en bastu där tidsbokning är möjlig. På fastighetens mark finns även stor uteplats med grillmöjligheter.

Parkeringsplatser: 76 parkeringsplatser varav 18 med EV-laddmöjlighet. Parkeringsavgifter: Standardplats: 350 kr/mån. Laddplats (exkl. rörlig kostnad för laddning) 650 kr/mån. Kostnaden för laddning hanteras av extern leverantör där medlemmen själv registrerar sig och hanterar betalning via app.

Föreningens betalar full fastighetsavgift: 2022, 110 887 kr.

Föreningens taxeringsuppgifter 2022: Byggnad 116 MSEK, mark 61 MSEK, totalt 177 MSEK (värdeår 2002).

Miljö: Föreningen har två fristående miljöhus, ett för kärl med sorterade sopor matavfall, övrigt hushållsavfall, ett hus med kärl återvinning papper-, plast-, metallförpackningar, kartonger, batterier och glas. Föreningen har inget grovsoprum utan hänvisar till kommunens återvinningsstationer.

Övrigt: Byggnaden Stora Kvinns är grönklassad (k-märkt) i Stockholms Stads bebyggelseinventering.

Föreningen uppmanar alla medlemmar att aktivt delta i gemensamma städdagar och övriga aktiviteter.

Man ska vara väl insatt i vad som krävs vid ett gemensamt ägande och boende, så som en bostadsrättsförening. Föreningen vill även att alla medlemmar är beredda på att engagera sig i fastighetens förvaltning under perioder, via aktivt styrelsearbete.

Vad ingår i avgiften

 • Uppvärmning (fjärr- och bergvärme)
 • Grundutbud från Tele2-play (ca 8 kanaler)
 • Bredband från Ownit/telenor på 250 Mbit/s
 • Fastighetstvättstuga
 • Bastu
 • Gemensamhetslokal
 • Vatten & avlopp
 • Elförsörjning i gemensamma utrymmen
 • Tömning av hushållsavfall, restavfall och återvinningsbart avfall (papper, glas, plast och metall)
 • Snöröjning
 • Trädgårdsskötsel inkl. gräsklippning
 • Fastighetsunderhåll i gemensamma utrymmen inkl. hantering av felanmälan
 • Städning av korridorer och trapphus

Detta ingår inte i avgiften

Hemförsäkring: Föreningen kräver att den boende har hemförsäkring inklusive bostadsrättstillägg.

Utökade bredbandstjänster: Uppgradering är möjligt vad gäller bandbredd och utbud. Våra leverantör av dessa tjänster: Tele2 och Telenor/Ownit har ytterligare information om kostnader.

El till lägenheten: Medlemmarna ansvarar själva för att teckna avtal och betala lägenhetens elförbrukning och elhandel.

Avgifter till föreningen

Månadsavgifterna höjdes med 12% 1 januari 2023. Höjningen genomfördes för att täcka ökade räntekostnader men även högre avgifter för hushållsavfall, vägsamfällighet och vatten. Pga rådande situation gör styrelsen en utvärdering av kostnader varje kvartal. Eventuell justering av avgift sker vid årsskiftet.

Avsättning till fond för yttre underhåll skall ske årligen enligt föreningens stadgar.

Renovering & underhåll

Förutom löpande underhåll har följande större arbeten utförts:

2018–2019 renovering av samtliga fönster i fastigheten

2019 Byte av samtliga lås till gemensamma utrymmen

2019 Ett större dräneringsarbete slutfördes också på fasaden baksidan mot cykelvägen bredvid port 74. Cykelbanan har under flera år drabbats av översvämning vid kraftigt regn, med följden att vatten runnit in mot fasaden och orsakat fuktskador.

2019 Uppdatering av föreningens brandskydd för gällande regelverk. Vilket innebär uppmärkning av utrymmningsvägar, nödbelysning, brandsläckare m.m. Vi har även kompletterat med ett sprinklersystem i våra miljöhus.

2020 Ny torktumlare till en av tvättstugorna

2021 Installation av snörasskydd

2021 Målning/renovering av tak samt installation av snörasskydd

2022 Byte till LED-lampor i samtliga trapphus.

2022 Installation av 18 laddplatser för EV.

2022 Inköp av nya fastighetstvättmaskiner och torktumlare

2022-2023 Garantiåtgärder efter fönstermålningen 2018

2022-2023 OVK – genomförande och godkännande

Förvaltning & övrigt

Externa konsulter

Ekonomi – Fastum AB

Lägenhetsregister – Fastum AB

Överlåtelser och pantförskrivningar – Fastum AB

Teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och drift – Fasteko AB

Städning – Ny entreprenör 2023

Trädgårdsskötsel – Ny entreprenör 2023

Övriga uppgifter

Föreningen godkänner EJ juridisk person som köpare.

Föreningen genomför en kreditupplysning för varje ny medlem vid tidpunkten för godkännande av medlemskap.

Överlåtelseavgift: Ja, 2.5% av gällande prisbasbelopp. Betalas av säljaren och faktureras av Fastum.

Pantsättningsavgift: Ja, 1.0% av gällande prisbasbelopp. Betalas av pantsättaren och faktureras av Fastum.

In- och utflyttning: Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem och utträde för tidigare medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte.

Styrelsemöten: 1 gång/månad

Kontakta alltid Fastum angående:

• Lägenhetens andelstal
• Lägenhetens yta
• Överlåtelsehandlingar – in- och utträdeshandlingar
• Registrerad ägare till lägenheten
• Åtaganden mot föreningen – avgifter m.m.
• Panter
• Förmögenhetsvärde

Fastums mäklarservice (länk)

Ekonomi

Information om lån / soliditet / likviditet finns i föreningens årsredovisning.